Vyhľadávanie stavu zásielky ePZP a PIN

Podané prostredníctvom IOMO pracovnísk SP, a.s., notára, slovensko.sk alebo osobne na pobočke NCZI. V prípade, ak ste podávali žiadosť o ePZP prostredníctvom Vášho Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pre bližšie informácie o stave žiadosti a elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka kontaktujte Vaše personálne oddelenie.

Vyberte komoruZadajte registračné číslo v komore: